Služby

Naše práce se vyznačuje přesností a loajalitou, rychlostí a flexibilitou. Samozřejmostí je maximální diskrétnost s důrazem na etické zásady, které vycházejí ze světově uznávaných stanov pro oblast EXECUTIVE SEARCH (Association of Executive Search Consultans, A.E.S.C.), a partnerským přístupem k našim kandidátům.

Executive Search

Tato služba je nejúčinnější především pro obsazování pozic středního a vyššího managementu, strategicky rozhodujících pozic a specializovaných míst, která vyžadují mimořádné odborné či osobnostní předpoklady.

Metoda EXECUTIVE SEARCH umožňuje velice efektivní vyhledání kandidátů především v „nedostatkových“ pozicích (např. automobilový průmysl) a zahrnuje vytipování cílové skupiny nejvhodnějších osob na trhu, jejich diskrétní oslovení, interview, posouzení a po výběru skupiny nejlepších z nich také prezentaci klientovi a domluvení osobního pohovoru ve společnosti. Volba této metody umožňuje představit klientům po všech stránkách o poznání kvalitnější kandidáty na specifické pracovní pozice, než je možné prostřednictvím standardní inzerce.

Recruitment

Tato služba se používá při obsazování pracovních pozic, kde je vyžadována jistá (mnohdy značná), předchozí pracovní zkušenost. Na počátku výběru je s klientem dohodnut optimální způsob a rozsah inzerce vč. textové přípravy. Následně je tento inzerát zveřejněn na významných pracovních portálech, event. v tištěných médiích, či je prezentován vybraným kandidátům z databáze osobně.

Na základě analýzy CV a motivačního dopisu jsou vybraní kandidáti pozváni ke vstupnímu pohovoru s našimi konzultanty. Následně jsou nejlepší kandidáti prezentováni klientovi k dalšímu interwiev přímo ve společnosti.

Zejména v situaci, kdy je nastaven poměrně široký profil vhodného kandidáta, je tento způsob výběru velmi účinný a časově méně náročný.

Outplacement

Tato služba je určena především pro ty klienty, kteří se chystají na reorganizaci podniku, při které budou nuceni se rozloučit s některými ze svých zaměstnanců.

V současné velmi globalizované společnosti je schopnost v maximální rychlosti reagovat na požadavky trhu velmi ceněna. Změna firemních cílů nebo přesun realizace pracovních výkonů je realita, na kterou musí být firma i zaměstnanec připraveni.

Outplacement je služba, která si klade za cíl v maximální míře redukovat všechny negativní vlivy propouštění. Aktivně pomůžeme při nalezení toho nejvhodnějšího uplatnění pro odcházející zaměstnance (právní servis, prvotní orientace na trhu práce…) a zvýšíme jim takto šance k jejich uplatnění. Zároveň jsme schopni uklidnit situaci uvnitř firmy, aby ani její obraz jako stabilního zaměstnavatele vůči svému okolí příliš neutrpěl.

Assessment Centra

Tato služba – organizace ASSESSMENT CENTRA – umožňuje pravděpodobně nejúčinnější možnost posouzení kvality komunikačních dovedností kandidáta. Dává možnost vyvarovat se subjektivním pocitům při osobním interview, minimalizuje chyby v hodnocení. Zároveň umožňuje porovnat více kandidátů ve stejném čase a dává možnost zhodnotit jejich chování ve standardních pracovních situacích. Je zde tak možno lépe posoudit např. schopnost týmové spolupráce, míru asertivity, event. možnost rozvoje těchto vlastností v rámci výběru, nebo dalšího vývoje vybíraných osob.

Přesná náplň AC je vždy specifikována na základě konkrétních požadavků klienta tak, aby v maximální míře respektovala konkrétní účel jeho realizace (výběr nového zaměstnance, postup na vyšší pozici uvnitř společnosti, další rozvoj zaměstnanců). Standardně je jeho součástí např. individuální prezentace kandidáta, řešení týmových úkolů, nalezení přirozeného skupinového vůdce, individuální řešení, schopnost rychle reagovat pod stresem.

Čím se lišíme

Ctíme v plné míře naše základní motto – Na začátku jste vždy Vy – Vaše vize a cíle.
Nás baví měnit je ve skutečnost a posunovat kvalitativní laťku jejich plnění nad běžnou úroveň.

  • Korektní jednání vůči oběma stranám
  • Důvěra a diskrétnost
  • Inviduální přístup
  • Záruka