Head Hunting Company

  • Víme, že nejcennějším kapitálem společnosti jsou lidé.
  • Víme, že pro Vás nalezneme ty nejlepší v maximálně krátkém čase.
  • Jsme zkušení, nadšení, korektní, diskrétní a nezamlčujeme žádná fakta.
  • Ctíme v plné míře názory klienta a těší nás jeho dlouhodobá spokojenost.
  • Víme, že jsme pro Vás v oblasti HR správnou volbou a rádi Vás o tomto faktu přesvědčíme.

Executive Search

Nejúčinnější služba především pro obsazování pozic středního a vyššího managementu, strategicky rozhodujících pozic a specializovaných míst, která vyžadují mimořádné odborné či osobnostní předpoklady.

Recruitment

Tato služba se používá při obsazování pracovních pozic, kde je vyžadována jistá (mnohdy značná), předchozí pracovní zkušenost. Na počátku výběru je s klientem dohodnut optimální způsob a rozsah inzerce vč. textové přípravy.

Outplacement

Služba určena především pro ty klienty, kteří se chystají na reorganizaci podniku, při které budou nuceni se rozloučit s některými ze svých zaměstnanců.

Assessment Centra

Umožňuje pravděpodobně nejúčinnější možnost posouzení kvality komunikačních dovedností kandidáta. Dává možnost vyvarovat se subjektivním pocitům při osobním interview, minimalizuje chyby v hodnocení.

Čím se lišíme

Ctíme v plné míře naše základní motto – Na začátku jste vždy Vy – Vaše vize a cíle.
Nás baví měnit je ve skutečnost a posunovat kvalitativní laťku jejich plnění nad běžnou úroveň.

  • Korektní jednání vůči oběma stranám
  • Důvěra a diskrétnost
  • Inviduální přístup
  • Záruka